Kişisel Verilerin Korunması

ÖZEL YALOVA DENTAL PARK SAĞLIK TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİNE EKLENMESİ GEREKEN METİNLER

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

Yalova Dental Park olarak kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak size bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bu metin aracılığıyla kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına ve bu konudaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu doğrultuda kurumsal anlayışımızın ve taahhütlerimizin gereği olarak, kişisel bilgilerinizi aşağıda detaylı olarak açıkladığımız çerçevede kullanmak için gerekli özeni göstereceğimizi belirtmek isteriz.

 

Yasal düzenlemeler veya şirket politikalarındaki değişikliklerin sonucu olarak belli aralıklarla Aydınlatma Metninde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Tanımlar :

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Özel Yalova Dental Park Sağlık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Yalova Dental Park”): Rüstem Paşa Mahallesi / Gazi Paşa Caddesi / No:14/2 – MERKEZ/YALOVA adresinde mukim Özel Yalova Dental Park Sağlık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

ifade eder.

 

            Veri Sorumlusu

Özel Yalova Dental Park Sağlık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ( “Yalova Dental Park”) olarak anılacaktır.) yürüttüğü faaliyetlerde işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu olarak Yalova Dental Park şirket ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adres :  Rüstem Paşa Mahallesi / Gazi Paşa Caddesi / No:14/2 – MERKEZ/YALOVA

İnternet Adresi : https://www.yalovadentalpark.com/

E-posta Adresi : yalovadentalpark@gmail.com

 

Telefon Numarası : +90 226 814 77 07 / +90 552 634 78

 

Mersis No : 0685091911600001

 

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

 

Kişisel verileriniz Yalova Dental Park tarafından sunulmakta olan;

 

- Kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi,

 

- Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 

- Yalova Dental Park tarafından sunulan her türlü hizmet için başvurmanız, bilgi ve belge talebinde bulunmanız halinde,

           

- Sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil telefon uygulamaları, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla yapmış olduğunuz paylaşımlarla, iş yerimizdeki güvenlik amacıyla bulunan kamera güvenlik sistemleri ile

 

elde edilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yalova Dental Park bünyesinde bulunan kişisel veriler; KVKK’da öngörülen veri işleme şartları gözetilerek aşağıda bulunan yöntemler başta olmak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile toplanmaktadır:

 

-İnternet ortamında kullanılan çerezler ve log kayıtları

 

-Sosyal medya uygulamaları

 

-Çağrı merkezimize yapılan başvurular

 

-Anket çalışmaları

 

-Sözleşmeler ve teklifler

 

-Elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılan başvurular ve görüşmeler

 

-Yalova Dental Park’ın bina, çalışma alanı ve tesisleri içerisinde ses ve görüntü kaydı alan cihazlar

 

-Yüz yüze yapılan görüşmeler

 

-İş ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla gelen bilgilendirmeler

 

-Kişi tarafından referans olarak belirtilen kişiler

 

-İnsan Kaynakları alanında destek aldığımız firmalar

 

-Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi yazılar

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Yalova Dental Park tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu başlıkta belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 

- Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, verdiğiniz kimliğe bağlı olarak kimlik üzerinde yer alan bilgileriniz, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

 

- İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

 

- Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, bankanızın ismi, banka şubeniz, banka hesap sahibi bilgileriniz, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

 

- Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

 

- Yalova Dental Park’ı ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

 

- Sağlık Bilgileriniz: Tetkik sonuçlarınız, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene bilgileriniz, randevu bilgileriniz, muayene ücreti bilgileriniz, alerji bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

 

- Yalova Dental Park’ın internet sitesine gönderdiğiniz bilgiler, doldurduğunuz formlar aracılığıyla kendi iradeniz doğrultusunda paylaştığınız varsayılan kişisel verileriniz.

 

- Yalova Dental Park’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu amaçla temin edilen özgeçmiş dâhil olmak üzere ve sair kişisel verileriniz ile Yalova Dental Park’ın çalışanı ya da ilişkili hizmet sağlayıcısı, tedarikçisi, taşeronu olmanız halinde ilgili sözleşmeniz, kimlik bilgileriniz, profesyonel deneyiminize, iş yetkinliklerinize, mesleki geçmişinize ilişkin, her türlü kişisel verileriniz, gerekmesi halinde sağlık verileriniz ve adli sicil kaydınız.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Yalova Dental Park  tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

- Kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi,

 

- Kamu sağlığının korunması,

 

- Koruyucu hekimlik,

 

- Tıbbî teşhis, tedavi ve evde bakım dahil olmak üzere bakım hizmetlerinin yürütülmesi, rehabilitasyon hizmeti verilmesi,

 

- Sağlık hizmetleri ile bütçe planlanması ve yönetimi.

 

- İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.

 

- Yalova Dental Park’ın günlük operasyonları, iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi.

 

- Yalova Dental Park’ın yönetilmesi,

 

- Hasta Hakları birimi tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

 

- İlaç tedarik edilmesi ve dozajının planlanması,

 

- Randevu almanız halinde randevu hakkında randevu sahibinin veya kişinin küçük veya kısıtlı olması halinde temsilcisinin haberdar edilmesi,

 

- Risk yönetimi yapılması,

 

- Kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 

- Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla iç denetim ve iç analizlerin yapılması,

 

- Gerekli belgelerin sağlanması koşulu ile özel sigorta şirketleri ve anlaşmalı kurumlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.

 

- Planlama ve süreç iyileştirilmesi yapılması.

 

- Mevzuata uygunluk amacı ile süreç yönetimi yapılması, resmi kurumlardan gelen müzekkerelere cevap verilmesi.

 

- Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından veya anlaşmalı kurumlarca talep edilen bilgi ve belge aktarımının mevzuata aykırı olmamak kaydı ile paylaşılması ve sürecin takip edilmesi.

 

- Kalite bölümü, hasta hakları ve bilgi işlem tarafından risk yönetimi faaliyetlerinin yapılması, sistem iyileştirilmesi, kalite faaliyetlerinin yerine getirilmesi.

 

- Sunulan sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkilerin kurulması, hasta bazlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bilgi ve belge paylaşımı yapılması.

 

- Pazarlama, promosyon, tanıtım yapılması,

 

- Çağrı merkezi tarafından gelen aramaların kaydedilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

 

- Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve hedef kitleye iletilebilmesi.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Yalova Dental Park bünyesinde işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme amaçlarını gerçekleştirmek adına aşağıdaki yer alan kişi ve kurumlara aktarılabilmektedir:

 

-Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize ve bağlı ortaklıklarımıza,

-Ödeme süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bankalara, vergi dairelerine ve ödeme süreçlerinin denetimi ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

-Faaliyetlerimizin denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla denetim firmalarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

-Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla tedarikçilerimize, denetim firmalarına, sertifikasyon kuruluşlarına ve bilgi güvenliği firmalarına,

 

 -Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yargı organlarına, adli makamlara, emniyet güçlerine ve hukuken yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

-Sigorta ve bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketlerine ve bankalara,

 

-İletişim ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketlerine, PTT’ye, Noterliğe,

 

-Faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize,

 

-Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması nedeniyle yazılım firmalarına ve bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize ve bulut hizmeti alınan şirkete,

 

-Geçerli bir hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişilere, Personelin, adayın veya iş ortağının yetkinliğinin tespiti amacıyla kendisi tarafından referans olarak gösterilen üçüncü kişilere,

 

-Acil tıbbi müdahaleler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına, hastanelere, kanunen yetkili üçüncü kişiler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

-Güvenliğin sağlanması amacıyla hizmet alınan güvenlik şirketlerine,

 

-Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, pazarlama stratejilerimizin oluşturulması amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,

 

 -Yurt dışı ve yurt içi seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda hizmet veren üçüncü kişilere, konsolosluklara, vize başvuru merkezlerine ve hukuken yetkili kişilere,

 

-Müşteri ve personel memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, araştırma ve anket firmalarına,

 

-Reklam, tanıtım ve promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

 

-İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması, yürütülmesi ve devamının sağlanması amacıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, bağlı ortaklıklarımıza,

 

-Şirket bünyesindeki bilgi ve belgelerin depolanması ve yedeklenmesi için bulut hizmeti alınan firmaya.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Yalova Dental Park bünyesinde bulunan kişisel veriler, veri işleme amacıyla orantılı bir sürede ve şekilde muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin muhafazasında öncelikli olarak kişisel veri işleme amacı, yasal saklama ve zamanaşımı süreleri gözetilmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması veya yasal saklama ve zamanaşımı sürelerinin sonuna gelinmesi halinde Yalova Dental Park bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilmektedir. İmha metodu olarak silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme kullanılmaktadır. Yalova Dental Park’ın ileride istatistiki amaçlara kullanacağı kişisel veriler anonim hale getirilmekte ve yöntemle ilgili kişiye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır.

Sebep ve Dayanak

            Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Yalova Dental Park’ın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi sebebiyle işlenmektedir. Yalova Dental Park’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

 

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri arasında:

 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 

- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 

- Özel Hastaneler Yönetmeliği,

 

- Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

 

- Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca, Avrupa Birliği bağlantılı hastalara hizmet sunduğumuz, kişi ve kurumlarla ticari ilişkilerde bulunduğumuz gözetilerek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği başta olmak üzere Avrupa Birliği kişisel veri korunması mevzuatına da uygun standartlar sağlanmasına özen gösterilmektedir.

 

KVKK’da ifade edildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir ve Yalova Dental Park tarafından bu hükme uygun hareket edilmektedir.

 

6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde İlgili Kişilerin Hakları

 

Yalova Dental Park bünyesinde kişisel verisi işlenen veya işlendiği düşünen herkes, “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla veya elektronik imzasını kullanmak suretiyle e-posta aracılığıyla başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

 

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

-Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Veri Güvenliği

 

Yalova Dental Park, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak korumaktadır. Düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılmakta, tüm çalışanlar Kişisel Verilerin Korunması, bilgi güvenliği, siber güvenlik konusunda düzenli olarak eğitilmektedir.

6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde İlgili Kişilerin Hakları

Yalova Dental Park bünyesinde kişisel verisi işlenen veya işlendiğini düşünen herkes, “Veri Sorumlusunun Kimliği” başlığında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta aracılığıyla veya elektronik imzasını kullanmak suretiyle e-posta aracılığıyla başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

Tarafımızla;

a. yalovadentalpark@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebilir; kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi alma talebinizi bu adres aracılığıyla iletebilirsiniz. E-posta yoluyla bilgi taleplerinizde konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” yazmanızı öncemle rica ederiz.

b. Ayrıca yazılı taleplerinizi Rüstem Paşa Mahallesi / Gazi Paşa Caddesi / No:14/2 – Merkez/Yalova Türkiye adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

c. Noter kanalı ile de tarafımıza resmi başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru ve bilgi edinme taleplerinizde, Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili sair mevzuata uygun olarak öncelikle kimlik doğrulaması yapılacağından başvurularınızı gerekli detaylara yer verecek şekilde yapmanızı rica ederiz. Kanun Kapsamındaki taleplerinizi, https://yalovadentalpark.com/ web adresimizdeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Veri Sahibi Bilgi Talep Formu”nu doldurarak yukarıda ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 

 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Veri Sorumlusu

 

Özel Yalova Dental Park Sağlık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Rüstem Paşa Mahallesi / Gazi Paşa Caddesi / No:14/2 – Merkez/Yalova Türkiye

 

Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü ; 9477 sicil numarası

 

Bilgi talepleri için: yalovadentalpark@gmail.com.tr

 

Kişisel Veri Sahibi başvuru formu için tıklayınız.