Kalite Standartları

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir.

Özel Yalova Dentapark Diş Kliniğinde Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun şekilde çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Hasta ve hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için prosesler belirlenir. Bu proseslerin performansları ölçülerek iyileştirme faaliyetleri planlanır.